Mannschaft saison 2018/2019

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Schaub - Koziello

 

Oben vlnr : Menger - Weuthen - Mörschel - Sobiech - Sörensen - Terodde - J.Horn - Hector - Czichos - Schiedges - Klopp - Maierstein
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Nartey - Modeste - Risse - Schmitz - Drexler - Höger - Cordoba - Ban - Almstedt - Liebetrut
Unten vlnr : Kainz - Bader - Lehmann - Clemens - Özcan - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Meré - Geis - Schaub - Hauptmann - Koziello

 

Oben vlnr : Menger - Weuthen - Mörschel - Sobiech - Sörensen - Terodde - J.Horn - Hector - Czichos - Schiedges - Klopp - Maierstein
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Nartey - Modeste - Risse - Schmitz - Drexler - Höger - Cordoba - Ban - Almstedt - Liebetrut
Unten vlnr : Kainz - Bader - Lehmann - Clemens - Özcan - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Meré - Geis - Schaub - Hauptmann - Koziello

 

Oben vlnr : Menger - Weuthen - Mörschel - Sobiech - Sörensen - Terodde - J.Horn - Hector - Czichos - Schiedges - Klopp - Maierstein
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Nartey - Modeste - Risse - Schmitz - Drexler - Höger - Cordoba - Ban - Almstedt - Liebetrut
Unten vlnr : Kainz - Bader - Lehmann - Clemens - Özcan - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Meré - Geis - Schaub - Hauptmann - Koziello

 

Oben vlnr : Menger - Weuthen - Mörschel - Sobiech - Sörensen - Terodde - J.Horn - Hector - Czichos - Schiedges - Klopp - Maierstein
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Nartey - Modeste - Risse - Schmitz - Drexler - Höger - Cordoba - Ban - Almstedt - Liebetrut
Unten vlnr : Kainz - Bader - Lehmann - Clemens - Özcan - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Meré - Geis - Schaub - Hauptmann - Koziello

 

 

 

Hinten vlnr : Anfang - Junge - Cichon - Schäferhoff - Klein - Maierstein - Nartey - Schmitz 

Bader - Scott -Sobiech - Kessler - Risse - Führich - Schaub - Hauptmann - Terodde

Vorne Vlnr : Özcan - Meré - Weuthen - Cordoba - Mörschel - Sörensen - Lehmann - Klopp - Bartels - Bisseck - Guirassy

Koziello (im auto) - Czichos - Menger - Clemens - J.Horn - Handwerker - T.Horn - Höger - Vollmar - Zoller - Almstedt - Ban

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

J.Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Koziello - Schaub

 

Hinten vlnr : Dr.Schäferhoff - Dr.Klein - Alsmstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Czichos - Sörensen - Klopp - Maierstein - Vollmar
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Höger - Handwerker - Clemens - Hauptmann - Guirassy - Schmitz - Cordoba - Risse - Zoller - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Lehmann - Führich - Özcan - Bader - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Bisseck - Nartey - Meré - Schaub - Koziello 

 

Oben vlnr : Menger - Weuthen - Mörschel - Sobiech - Sörensen - Terodde - J.Horn - Hector - Czichos - Schiedges - Klopp - Maierstein
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Nartey - Modeste - Risse - Schmitz - Drexler - Höger - Cordoba - Ban - Almstedt - Liebetrut
Unten vlnr : Kainz - Bader - Lehmann - Clemens - Özcan - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Meré - Geis - Schaub - Hauptmann - Koziello

 

Oben vlnr : Menger - Weuthen - Mörschel - Sobiech - Sörensen - Terodde - J.Horn - Hector - Czichos - Schiedges - Klopp - Maierstein
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Nartey - Modeste - Risse - Schmitz - Drexler - Höger - Cordoba - Ban - Almstedt - Liebetrut
Unten vlnr : Kainz - Bader - Lehmann - Clemens - Özcan - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Meré - Geis - Schaub - Hauptmann - Koziello

 

Oben vlnr : Menger - Weuthen - Mörschel - Sobiech - Sörensen - Terodde - J.Horn - Hector - Czichos - Schiedges - Klopp - Maierstein
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Nartey - Modeste - Risse - Schmitz - Drexler - Höger - Cordoba - Ban - Almstedt - Liebetrut
Unten vlnr : Kainz - Bader - Lehmann - Clemens - Özcan - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Meré - Geis - Schaub - Hauptmann - Koziello

 

Oben vlnr : Menger - Weuthen - Mörschel - Sobiech - Sörensen - Terodde - J.Horn - Hector - Czichos - Schiedges - Klopp - Maierstein
Mitte vlnr : Anfang - Cichon - Junge - Nartey - Modeste - Risse - Schmitz - Drexler - Höger - Cordoba - Ban - Almstedt - Liebetrut
Unten vlnr : Kainz - Bader - Lehmann - Clemens - Özcan - Scott - T.Horn - Kessler - Bartels - Meré - Geis - Schaub - Hauptmann - Koziello

 

 

 

Hinten vlnr : Anfang - Junge - Cichon - Schäferhoff - Klein - Maierstein - Nartey - Schmitz
Bader - Scott -Sobiech - Kessler - Risse - Führich - Schaub - Hauptmann - Terodde
Vorne Vlnr : Özcan - Meré - Weuthen - Cordoba - Mörschel - Sörensen - Lehmann - Klopp - Bartels - Bisseck - Guirassy
Koziello (im auto) - Czichos - Menger - Clemens - J.Horn - Handwerker - T.Horn - Höger - Vollmar - Zoller - Almstedt - Ban