Mannschaft saison 1997/1998

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Fensch, Andersen, Vucevic, Kostner, Schmidt
Mitte vlnr : Dr. Böhle, Dr. Schäferhoff, Hauptmann, Fursth, Rösele, Polster, Nadaroglu, Thiam, Zdebel, Algan, Schimberg, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Rechmann, Scherr, Kohn, Vogt, Weller, Kraft, Menger, Vladoiu, Munteanu, Tretschok, Schuster, Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Fensch, Andersen, Vucevic, Kostner, Schmidt
Mitte vlnr : Dr. Böhle, Dr. Schäferhoff, Hauptmann, Fursth, Rösele, Polster, Nadaroglu, Thiam, Zdebel, Algan, Schimberg, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Rechmann, Scherr, Kohn, Vogt, Weller, Kraft, Menger, Vladoiu, Munteanu, Tretschok, Schuster, Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Fensch, Andersen, Vucevic, Kostner, Schmidt
Mitte vlnr : Dr. Böhle, Dr. Schäferhoff, Hauptmann, Fursth, Rösele, Polster, Nadaroglu, Thiam, Zdebel, Algan, Schimberg, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Rechmann, Scherr, Kohn, Vogt, Weller, Kraft, Menger, Vladoiu, Munteanu, Tretschok, Schuster, Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Fensch, Andersen, Vucevic, Kostner, Schmidt
Mitte vlnr : Dr. Böhle, Dr. Schäferhoff, Hauptmann, Fursth, Rösele, Polster, Nadaroglu, Thiam, Zdebel, Algan, Schimberg, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Rechmann, Scherr, Kohn, Vogt, Weller, Kraft, Menger, Vladoiu, Munteanu, Tretschok, Schuster, Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Fensch, Andersen, Vucevic, Kostner, Schmidt
Mitte vlnr : Dr. Böhle, Dr. Schäferhoff, Hauptmann, Fursth, Rösele, Polster, Nadaroglu, Thiam, Zdebel, Algan, Schimberg, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Rechmann, Scherr, Kohn, Vogt, Weller, Kraft, Menger, Vladoiu, Munteanu, Tretschok, Schuster, Schäfer

Oben Links : Rytschkow

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Fensch, Andersen, Vucevic, Kostner, Schmidt
Mitte vlnr : Dr. Böhle, Dr. Schäferhoff, Hauptmann, Fursth, Rösele, Polster, Nadaroglu, Thiam, Zdebel, Algan, Schimberg, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Rechmann, Scherr, Kohn, Vogt, Weller, Kraft, Menger, Vladoiu, Munteanu, Tretschok, Schuster, Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Fensch, Andersen, Vucevic, Kostner, Schmidt
Mitte vlnr : Dr. Böhle, Dr. Schäferhoff, Hauptmann, Fursth, Rösele, Polster, Nadaroglu, Thiam, Zdebel, Algan, Schimberg, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Rechmann, Scherr, Kohn, Vogt, Weller, Kraft, Menger, Vladoiu, Munteanu, Tretschok, Schuster, Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Fensch, Andersen, Vucevic, Kostner, Schmidt
Mitte vlnr : Dr. Böhle, Dr. Schäferhoff, Hauptmann, Fursth, Rösele, Polster, Nadaroglu, Thiam, Zdebel, Algan, Schimberg, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Rechmann, Scherr, Kohn, Vogt, Weller, Kraft, Menger, Vladoiu, Munteanu, Tretschok, Schuster, Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Fensch, Andersen, Vucevic, Kostner, Schmidt
Mitte vlnr : Dr. Böhle, Dr. Schäferhoff, Hauptmann, Fursth, Rösele, Polster, Nadaroglu, Thiam, Zdebel, Algan, Schimberg, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Rechmann, Scherr, Kohn, Vogt, Weller, Kraft, Menger, Vladoiu, Munteanu, Tretschok, Schuster, Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Fensch, Andersen, Vucevic, Kostner, Schmidt
Mitte vlnr : Dr. Böhle, Dr. Schäferhoff, Hauptmann, Fursth, Rösele, Polster, Nadaroglu, Thiam, Zdebel, Algan, Schimberg, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Rechmann, Scherr, Kohn, Vogt, Weller, Kraft, Menger, Vladoiu, Munteanu, Tretschok, Schuster, Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Fensch, Andersen, Vucevic, Kostner, Schmidt
Mitte vlnr : Dr. Böhle, Dr. Schäferhoff, Hauptmann, Fursth, Rösele, Polster, Nadaroglu, Thiam, Zdebel, Algan, Schimberg, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Rechmann, Scherr, Kohn, Vogt, Weller, Kraft, Menger, Vladoiu, Munteanu, Tretschok, Schuster, Schäfer

Oben Links : Ryschkow

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Fensch, Andersen, Vucevic, Kostner, Schmidt
Mitte vlnr : Dr. Böhle, Dr. Schäferhoff, Hauptmann, Fursth, Rösele, Polster, Nadaroglu, Thiam, Zdebel, Algan, Schimberg, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Rechmann, Scherr, Kohn, Vogt, Weller, Kraft, Menger, Vladoiu, Munteanu, Tretschok, Schuster, Schäfer