Team des 1.FC Köln 1970/1971

Oben vlnr : Trainer Ocwirk - Classen - John - Thielen - Cullmann - Parits - Hemmersbach - Weber - Löhr - Overath - Konditionstrainer Herings
Unten vlnr : Flohe - Simmet - Kapellmann - Manglitz - Soskic - Kowalski - Biskup - Rupp

 

Ovlnr : Ocwirk - Lex - Kuhrt - Schmitz - Classen - Thielen - Cullmann - Hemmersbach - Weber - Löhr - Overath - Herings

Uvlnr : Thönnes - Flohe - Simmet - Kapellmann - John - Manglitz - Soskic - Parits - Kowalski - Biskupp - Rupp - Hansch

Geissbock "Hennes III"

Co-Trainer Rolf Herings

Trainer Ernst Ocwirk

 

Milutin Soskic

Manfred Manglitz

Karl-Heinz Thielen

 

Bernd Rupp

Thomas Parits

Hans-Josef "Jupp" Kapellmann

 

Kurt Kowalski

Wolfgang Weber

Heinz Simmet

 

Werner Biskup

Heinz Flohe

Johannes Löhr

 

Matthias Hemmersbach

Wolfgang Overath

Bernd Cullmann

 

Manfred Manglitz

Milutin Soskic

Heinz Flohe

Johannes Löhr

 

Wolfgang Overath

Thomas Parits

Wolfgang Weber

 

 

Oben vlnr : Trainer Ocwirk - Classen - John - Thielen - Cullmann - Parits -  Hemmersbach - Weber - Löhr - Overath - Konditionstrainer Herings
Unten vlnr : Flohe - Simmet - Kapellmann - Manglitz - Soskic - Kowalski - Biskup - Rupp

Trainer Ernst Ocwirk

Manfred Manglitz

Milutin Soskic

 

Bernd Cullmann

Heinz Flohe

Wolfgang John

 

Hans-Josef "Jupp" Kapellmann

Kurt Kowalski

Thomas Parits

 

</