mannschaft saison 1981/1982

 

Ovln: Rinus Michels, Roland Gerber, Rudi Müller, Dieter Prestin, Hans Faust, Harald Konopka, Hans-Peter Lipka, Ferenc Schmidt, Bernd Cullmann, Bernd Grabosch, Paul Steiner, Klaus Allofs, Telat Üzüm, Frank Hartmann, Gerd Strack, Rene Botteron, Tony Woodcock, Horst Köppel,
Uvlnr: Stephan Engels, Pierre Littbarski, Rainer Bonhof, Holger Willmer, Toni Schumacher, Gerald Ehrmann, Heinz Kerscher, Thomas Kroth, Matthias Hönerbach und Klaus Fischer.

 

Oben vlnr : R.Müller - Allofs - Bonhof - Konopka - Schmidt - Lipka - Willmer - Engels - Köppel
Mitte vlnr : Michels - Woodcock - Cullmann - Strack - Steiner - Hartmann - Üzum - Grabosch - Faust - Botteron
Unten vlnr : Fischer - Gerber - Hönerbach - Schumacher - Littbarski - Ehrmann - Prestin - Kerscher - Kroth

 

Oben vlnr : R.Müller - Allofs - Bonhof - Konopka - Schmidt - Lipka - Willmer - Engels - Köppel
Mitte vlnr : Michels - Woodcock - Cullmann - Strack - Steiner - Hartmann - Üzum - Grabosch - Faust - Botteron
Unten vlnr : Fischer - Gerber - Hönerbach - Schumacher - Littbarski - Ehrmann - Prestin - Kerscher - Kroth

 

Oben vlnr : R.Müller - Allofs - Bonhof - Konopka - Schmidt - Lipka - Willmer - Engels - Köppel
Mitte vlnr : Michels - Woodcock - Cullmann - Strack - Steiner - Hartmann - Üzum - Grabosch - Faust - Botteron
Unten vlnr : Fischer - Gerber - Hönerbach - Schumacher - Littbarski - Ehrmann - Prestin - Kerscher - Kroth

 

Oben vlnr : R.Müller - Allofs - Bonhof - Konopka - Schmidt - Lipka - Willmer - Engels - Köppel
Mitte vlnr : Michels - Woodcock - Cullmann - Strack - Steiner - Hartmann - Üzum - Grabosch - Faust - Botteron
Unten vlnr : Fischer - Gerber - Hönerbach - Schumacher - Littbarski - Ehrmann - Prestin - Kerscher - Kroth

 

Oben vlnr : R.Müller - Allofs - Bonhof - Konopka - Schmidt - Lipka - Willmer - Engels - Köppel
Mitte vlnr : Michels - Woodcock - Cullmann - Strack - Steiner - Hartmann - Üzum - Grabosch - Faust - Botteron
Unten vlnr : Fischer - Gerber - Hönerbach - Schumacher - Littbarski - Ehrmann - Prestin - Kerscher - Kroth

 

Ovln: Michels, Gerber, R.Müller, Prestin, Faust, Konopka, Lipka, Schmidt, Cullmann, Grabosch, Steiner, Allofs, Üzüm, Hartmann, Strack, Botteron, Woodcock, Köppel
Uvlnr: Engels, Littbarski, Bonhof, Willmer, Schumacher, Ehrmann, Kerscher, Kroth, Hönerbach und Fischer.

 

Oben vlnr : R.Müller - Allofs - Bonhof - Konopka - Schmidt - Lipka - Willmer - Engels - Köppel
Mitte vlnr : Michels - Woodcock - Cullmann - Strack - Steiner - Hartmann - Üzum - Grabosch - Faust - Botteron
Unten vlnr : Fischer - Gerber - Hönerbach - Schumacher - Littbarski - Ehrmann - Prestin - Kerscher - Kroth

 

Ovln: Rinus Michels, Roland Gerber, Rudi Müller, Dieter Prestin, Hans Faust, Harald Konopka, Hans-Peter Lipka, Ferenc Schmidt, Bernd Cullmann, Bernd Grabosch, Paul Steiner, Klaus Allofs, Telat Üzüm, Frank Hartmann, Gerd Strack, Rene Botteron, Tony Woodcock, Horst Köppel,
Uvlnr: Stephan Engels, Pierre Littbarski, Rainer Bonhof, Holger Willmer, Toni Schumacher, Gerald Ehrmann, Heinz Kerscher, Thomas Kroth, Matthias Hönerbach und Klaus Fischer.

 

Oben vlnr : R.Müller - Allofs - Bonhof - Konopka - Schmidt - Lipka - Willmer - Engels - Köppel
Mitte vlnr : Michels - Woodcock - Cullmann - Strack - Steiner - Hartmann - Üzum - Grabosch - Faust - Botteron
Unten vlnr : Fischer - Gerber - Hönerbach - Schumacher - Littbarski - Ehrmann - Prestin - Kerscher - Kroth

 

Oben vlnr : R.Müller - Allofs - Bonhof - Konopka - Schmidt - Lipka - Willmer - Engels - Köppel
Mitte vlnr : Michels - Woodcock - Cullmann - Strack - Steiner - Hartmann - Üzum - Grabosch - Faust - Botteron
Unten vlnr : Fischer - Gerber - Hönerbach - Schumacher - Littbarski - Ehrmann - Prestin - Kerscher - Kroth

 

Oben vlnr : R.Müller - Allofs - Bonhof - Konopka - Schmidt - Lipka - Willmer - Engels - Köppel
Mitte vlnr : Michels - Woodcock - Cullmann - Strack - Steiner - Hartmann - Üzum - Grabosch - Faust - Botteron
Unten vlnr : Fischer - Gerber - Hönerbach - Schumacher - Littbarski - Ehrmann - Prestin - Kerscher - Kroth

 

Oben vlnr : R.Müller - Allofs - Bonhof - Konopka - Schmidt - Lipka - Willmer - Engels - Köppel
Mitte vlnr : Michels - Woodcock - Cullmann - Strack - Steiner - Hartmann - Üzum - Grabosch - Faust - Botteron
Unten vlnr : Fischer - Gerber - Hönerbach - Schumacher - Littbarski - Ehrmann - Prestin - Kerscher - Kroth

 

Oben vlnr : R.Müller - Allofs - Bonhof - Konopka - Schmidt - Lipka - Willmer - Engels - Köppel
Mitte vlnr : Michels - Woodcock - Cullmann - Strack - Steiner - Hartmann - Üzum - Grabosch - Faust - Botteron
Unten vlnr : Fischer - Gerber - Hönerbach - Schumacher - Littbarski - Ehrmann - Prestin - Kerscher - Kroth

 

Ovln: Michels, Gerber, R.Müller, Prestin, Faust, Konopka, Lipka, Schmidt, Cullmann, Grabosch, Steiner, Allofs, Üzüm, Hartmann, Strack, Botteron, Woodcock, Köppel
Uvlnr: Engels, Littbarski, Bonhof, Willmer, Schumacher, Ehrmann, Kerscher, Kroth, Hönerbach und Fischer.

 

Oben vlnr : R.Müller - Allofs - Bonhof - Konopka - Schmidt - Lipka - Willmer - Engels - Köppel
Mitte vlnr : Michels - Woodcock - Cullmann - Strack - Steiner - Hartmann - Üzum - Grabosch - Faust - Botteron
Unten vlnr : Fischer - Gerber - Hönerbach - Schumacher - Littbarski - Ehrmann - Prestin - Kerscher - Kroth