Mannschaft saison 1996/1997

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Hauptmann, Braun, Andersen, Schmidt
Mitte vlnr : Rechmann, Herings, Schimberg, Zdebel, Dziwior, Polster, Thiam, Kostner, Munteanu, Dr. Warmke, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Stumpf, Kohn, Illgner, Steinmann, Kraft, Vladoiu, Janßen, Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Hauptmann, Braun, Andersen, Schmidt
Mitte vlnr : Rechmann, Herings, Schimberg, Zdebel, Dziwior, Polster, Thiam, Kostner, Munteanu, Dr. Warmke, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Stumpf, Kohn, Illgner, Steinmann, Kraft, Vladoiu, Janßen, Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann - Cichon - Weller - Koloburdas - Fensch - Zdebel - Thiam - Braun - Andersen - Schmidt - Herings
Mitte vlnr : Warmke - Rechmann - Schimberg - Dziwior - Rösele - Hauptmann - Polster - Kaes - Munteanu - Vladoiu - Kostner - Güttler - Neururer
Unten vlnr : Stumpf - Gaissmayer - Kohn - Illgner - Kraft - Steinmann - Fischer - Janssen - Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann - Cichon - Weller - Koloburdas - Fensch - Zdebel - Thiam - Braun - Andersen - Schmidt - Herings
Mitte vlnr : Warmke - Rechmann - Schimberg - Dziwior - Rösele - Hauptmann - Polster - Kaes - Munteanu - Vladoiu - Kostner - Güttler - Neururer
Unten vlnr : Stumpf - Gaissmayer - Kohn - Illgner - Kraft - Steinmann - Fischer - Janssen - Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann - Cichon - Weller - Koloburdas - Fensch - Zdebel - Thiam - Braun - Andersen - Schmidt - Herings
Mitte vlnr : Warmke - Rechmann - Schimberg - Dziwior - Rösele - Hauptmann - Polster - Kaes - Munteanu - Vladoiu - Kostner - Güttler - Neururer
Unten vlnr : Stumpf - Gaissmayer - Kohn - Illgner - Kraft - Steinmann - Fischer - Janssen - Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Hauptmann, Braun, Andersen, Schmidt
Mitte vlnr : Rechmann, Herings, Schimberg, Zdebel, Dziwior, Polster, Thiam, Kostner, Munteanu, Dr. Warmke, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Stumpf, Kohn, Illgner, Steinmann, Kraft, Vladoiu, Janßen, Schäfer

Oben Links : Dollberg - Oliseh

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Hauptmann, Braun, Andersen, Schmidt
Mitte vlnr : Rechmann, Herings, Schimberg, Zdebel, Dziwior, Polster, Thiam, Kostner, Munteanu, Dr. Warmke, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Stumpf, Kohn, Illgner, Steinmann, Kraft, Vladoiu, Janßen, Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann - Cichon - Weller - Koloburdas - Fensch - Zdebel - Thiam - Braun - Andersen - Schmidt - Herings
Mitte vlnr : Warmke - Rechmann - Schimberg - Dziwior - Rösele - Hauptmann - Polster - Kaes - Munteanu - Vladoiu - Kostner - Güttler - Neururer
Unten vlnr : Stumpf - Gaissmayer - Kohn - Illgner - Kraft - Steinmann - Fischer - Janssen - Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann - Cichon - Weller - Koloburdas - Fensch - Zdebel - Thiam - Braun - Andersen - Schmidt - Herings
Mitte vlnr : Warmke - Rechmann - Schimberg - Dziwior - Rösele - Hauptmann - Polster - Kaes - Munteanu - Vladoiu - Kostner - Güttler - Neururer
Unten vlnr : Stumpf - Gaissmayer - Kohn - Illgner - Kraft - Steinmann - Fischer - Janssen - Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann - Cichon - Weller - Koloburdas - Fensch - Zdebel - Thiam - Braun - Andersen - Schmidt - Herings
Mitte vlnr : Warmke - Rechmann - Schimberg - Dziwior - Rösele - Hauptmann - Polster - Kaes - Munteanu - Vladoiu - Kostner - Güttler - Neururer
Unten vlnr : Stumpf - Gaissmayer - Kohn - Illgner - Kraft - Steinmann - Fischer - Janssen - Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Hauptmann, Braun, Andersen, Schmidt
Mitte vlnr : Rechmann, Herings, Schimberg, Zdebel, Dziwior, Polster, Thiam, Kostner, Munteanu, Dr. Warmke, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Stumpf, Kohn, Illgner, Steinmann, Kraft, Vladoiu, Janßen, Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Hauptmann, Braun, Andersen, Schmidt
Mitte vlnr : Rechmann, Herings, Schimberg, Zdebel, Dziwior, Polster, Thiam, Kostner, Munteanu, Dr. Warmke, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Stumpf, Kohn, Illgner, Steinmann, Kraft, Vladoiu, Janßen, Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann - Cichon - Weller - Koloburdas - Fensch - Zdebel - Thiam - Braun - Andersen - Schmidt - Herings
Mitte vlnr : Warmke - Rechmann - Schimberg - Dziwior - Rösele - Hauptmann - Polster - Kaes - Munteanu - Vladoiu - Kostner - Güttler - Neururer
Unten vlnr : Stumpf - Gaissmayer - Kohn - Illgner - Kraft - Steinmann - Fischer - Janssen - Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann - Cichon - Weller - Koloburdas - Fensch - Zdebel - Thiam - Braun - Andersen - Schmidt - Herings
Mitte vlnr : Warmke - Rechmann - Schimberg - Dziwior - Rösele - Hauptmann - Polster - Kaes - Munteanu - Vladoiu - Kostner - Güttler - Neururer
Unten vlnr : Stumpf - Gaissmayer - Kohn - Illgner - Kraft - Steinmann - Fischer - Janssen - Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann - Cichon - Weller - Koloburdas - Fensch - Zdebel - Thiam - Braun - Andersen - Schmidt - Herings
Mitte vlnr : Warmke - Rechmann - Schimberg - Dziwior - Rösele - Hauptmann - Polster - Kaes - Munteanu - Vladoiu - Kostner - Güttler - Neururer
Unten vlnr : Stumpf - Gaissmayer - Kohn - Illgner - Kraft - Steinmann - Fischer - Janssen - Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Hauptmann, Braun, Andersen, Schmidt
Mitte vlnr : Rechmann, Herings, Schimberg, Zdebel, Dziwior, Polster, Thiam, Kostner, Munteanu, Dr. Warmke, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Stumpf, Kohn, Illgner, Steinmann, Kraft, Vladoiu, Janßen, Schäfer
Oben Links : Dollberg - Oliseh

 

Oben vlnr : Baumann, Cichon, Gaißmayer, Hauptmann, Braun, Andersen, Schmidt
Mitte vlnr : Rechmann, Herings, Schimberg, Zdebel, Dziwior, Polster, Thiam, Kostner, Munteanu, Dr. Warmke, Güttler, Neururer
Unten vlnr : Stumpf, Kohn, Illgner, Steinmann, Kraft, Vladoiu, Janßen, Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann - Cichon - Weller - Koloburdas - Fensch - Zdebel - Thiam - Braun - Andersen - Schmidt - Herings
Mitte vlnr : Warmke - Rechmann - Schimberg - Dziwior - Rösele - Hauptmann - Polster - Kaes - Munteanu - Vladoiu - Kostner - Güttler - Neururer
Unten vlnr : Stumpf - Gaissmayer - Kohn - Illgner - Kraft - Steinmann - Fischer - Janssen - Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann - Cichon - Weller - Koloburdas - Fensch - Zdebel - Thiam - Braun - Andersen - Schmidt - Herings
Mitte vlnr : Warmke - Rechmann - Schimberg - Dziwior - Rösele - Hauptmann - Polster - Kaes - Munteanu - Vladoiu - Kostner - Güttler - Neururer
Unten vlnr : Stumpf - Gaissmayer - Kohn - Illgner - Kraft - Steinmann - Fischer - Janssen - Schäfer

 

Oben vlnr : Baumann - Cichon - Weller - Koloburdas - Fensch - Zdebel - Thiam - Braun - Andersen - Schmidt - Herings
Mitte vlnr : Warmke - Rechmann - Schimberg - Dziwior - Rösele - Hauptmann - Polster - Kaes - Munteanu - Vladoiu - Kostner - Güttler - Neururer
Unten vlnr : Stumpf - Gaissmayer - Kohn - Illgner - Kraft - Steinmann - Fischer - Janssen - Schäfer